Vi er personligt til din tjeneste.   +34 618 381 217   |   +34 618 381 229

Generelle forretningsbetingelser og reserveringsbetingelser

1. Indgåelse af lejemålet

Med reserveringsforespørgslen giver kunden et bindende tilbud til udlejeren om at indgå en lejekontrakt for et feriehus eller en ferielejlighed. Anmodningen kan ske skriftligt, via telefon eller e-mail. Lejekontrakten er indgået med udlejerens accept, den kræver ikke en særlig formular. Lejeren modtager fra udlejer en bekræftelse af den indgåede kontrakt. I bekræftelsen angives objektets navn,  lejekontraktens løbetid samt lejeprisen i henhold til de oplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt. Bekræftelsen er  skriftlig. Lejer er ansvarlig for eventuelle medrejsendes misligholdelse af lejekontrakten.

2. Betaling

Når kontrakten er trådt i kraft, opkræves der et depositum på ca. 25% af den samlede lejesum. Restsummen betales enten kontant ved ankomst eller ved en forudgående overførsel til udlejerens konto. Hvis lejeren helt eller delvist undlader at betale depositum, har udlejer, efter en påmindelse med fristangivelse, ret til at opsige kontrakten (også skriftligt) og kræve erstatning i henhold til storneringsbetingelserne.

De bankgebyrer der måtte opstå i forbindelse med bankoverførsler fra udlandet (egne, tredjepart) belastes lejeren.

3. Tjenesteydelser og lejeobjekter

Udførslen af ​​reservationen forpligter begge parter til at opfylde kontrakten, uanset hvilken periode kontrakten blev indgået.  Udlejer er forpligtet til at tilbyde gæsten en lignende indkvartering, hvis det oprindelige objekt ikke står til rådighed.

Fra Tjenesteydelser / lejeobjekter og bekræftelsen af ​​lejekontrakten fastlægger den kontraktligt aftalte serviceydelse / det aftalte udlejningsobjekt. Objektet kan højst belægges med antallet af personer bekræftet i beskrivelsen og i kontrakten.

4. Annulering fra lejers side

Lejer kan til enhver tid annulere lejekontrakten før afrejse. Afgørende er udlejerens modtagelse af annuleringen. Annuleringen skal ske skriftligt. Hvis lejer annulerer lejekontrakten, kan udlejeren kræve erstatning for tabet af lejeindtægt.

Hvis lejer annulerer inden lejens begyndelse, gælder følgende annuleringsgebyrer:

  • op til 59 dage før start 25%
  • fra den 58. til den 30. dag før starten 50%
  • fra den 29. til den 8. dag før starten 80%
  • fra den 7.  dag før starten 100%

Lejerens ret til at bevise, at udlejer har lidt en reduceret skade eller endda slet ingen skade, forbliver upåvirket.

Lejer kan meddele senest 7 dage før ankomst, at han overdrager lejekontrakten til en anden person, som er navngivet af lejer med navn og nøjagtig adresse til udlejer. Udlejer kan modsætte sig sådan en overdragelse af kontrakt eller udveksling af individuelle deltagere, hvis der er vigtige årsager hertil.

For ændringen eller annuleringen forbeholder udlejer sig ret til at opkræve et bearbejdelsesgebyr på € 50,-.

Lejer har intet krav på at kunne foretage ændringer i lejekontrakten, lejebolig, tidsrum mv. Udlejeren vil altid forsøge at imødekomme lejerens ønsker, så vidt det er muligt.

5. Annulering af udlejeren

Som anført ovenfor, kan udlejeren annulere lejemålet før lejebegyndelse hvis lejer ikke betaler depositum trods påmindelse og angivet deadline. Udlejeren kan derefter anmode om kompensation i henhold til annulleringsaftalen (pkt. 4) I lejeprisen er inkluderet  forbrug, såsom el, gas og vand samt skatter. Mulige uforudsete udgifter er ikke inkluderet og betales separat af lejeren, medmindre andet er angivet i objektets beskrivelse. Lejer er forpligtet til at behandle  hus / lejlighed og faciliteter med omhu og er desuden forpligtet til at melde forårsagede skader til udlejer eller dennes manager. Lejer bærer omkostningerne til reparation af skaderne. Opsigelse uden varsel fra udlejers side er mulig, hvis lejeren groft krænker kontrakten og en overholdelse af lejekontrakten ville være urimelig for udlejer.

Hvis lejeboligen ikke passer til udlejerenes beskrivelse eller har mangler, er lejeren forpligtet til hurtigst muligt at oplyse udlejeren om manglerne og bede om udbedring. Udlejer vil forsøge at tage sig af de meldte fejl eller mangler - såfremt tilstede - så hurtigt som muligt. 

Hvis fejl eller mangler er betydelige, og den lejede ejendom er i en tilstand, der ikke er rimelig for lejer, har lejer ret til at opsige lejekontrakten uden varsel efter meddelelse og fastsættelse af en frist. Lejer har derefter ret til erstatning for manglende kontraktopfyldelse. Udlejer er forpligtet til at tilbyde lejeren en anden sammenlignelig bolig. Eventuelle yderligere omkostninger bæres af udlejeren.

6. Salvatorische Klausul

Ikke gældende enkelte kontraktbestemmelser i lejekontrakten fører ikke til, at alt ikke er gældende, men kun på, at de enkelte bestemmelser ikke finder anvendelse.

Stand: November 2008